Zarządzanie jakością

w spółce Prymat

Naszym obowiązkiem jest dostarczać produkty wysokiej jakości. Prymat kładzie duży nacisk na zachowanie wysokich standardów jakości na każdym polu działania, począwszy od odpowiedniego doboru surowców i dostawców, poprzez zakup wysokiej jakości produktów, skończywszy na zachowaniu najwyższych standardów współpracy biznesowej.

Zintegrowany System Zarządzania jest wdrożony i udokumentowany w Spółce Prymat zgodnie z wymaganiami norm i standardów takich jak: EN ISO 22000, BRC Global Standard for Food, IFS posiadając certyfikat na zgodność z wymogami International Food Standard.

Zarządzanie jakością w Spółce Prymat

Spółka Prymat stale inwestuje w zakłady, park maszynowy, nowe technologie i rozwiązania, aby oferować produkty spełniające najwyższe standardy. Dbając o jakość naszych produktów, pracujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości.

Pracujemy zgodnie z IFS

Poszczególni partnerzy handlowi Spółki Prymat wymagają pracy zgodnej ze standardem IFS (International Food Standard). IFS jest standardem technicznym potwierdzonym przez Zrzeszenie Federalnych Niemieckich Związków Handlowych i Francuską Federację Handlu i Dystrybucji. Spółka Prymat posiada aktualny certyfikat IFS.

POBIERZ CERTYFIKAT IFS 

Pracujemy zgodnie z ISO 22000 oraz systemem HACCP

System HACCP opracowany został z  uwzględnieniem wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), Codex Alimentarius, Normy EN ISO 22000, standardów BRC i IFS.

Zarządzaj plikami cookies