Kontakt

Prymat Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 14
44-337 Jastrzębie-Zdrój
telefon: (32) 47-33-833
faks: (32) 47-33-900
e-mail: prymat@prymat.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059133
Kapitał zakładowy: 200.160,00 zł
NIP: 633-20-14-478, REGON: 276681517

Biuro Sprzedaży i Marketingu
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków
telefon: (12) 252-88-21
faks: (12) 252-88-43
e-mail: prymat@prymat.pl

Kontakt dla mediów:
telefon: (12) 252-88-24
e-mail: pr@prymat.pl

Kontakt dla gastronomii i B2B:
Marcin Bratko
telefon: (12) 252 88 47
e-mail: mbratko@prymat.pl

Jastrzębie Zdrój